OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Finansiering av fellesgoder

- Fellesgoder Oppdal AS

Fellesgoder

Det er definert fire tiltak som fellesgoder i Oppdal:

1. Preparering av turløyper vinter

Faglig ansvar: Tildelingskomiteen skiløyper

2. Tilrettelegging vandring og sykkel

Faglig ansvar: Prosjekt sykkel og vandring

3. Trivselstiltak i sentrum, Miljøprosjektet

Faglig ansvar: Miljøprosjektet

4. Fellesmarkedsføring og vertskapsfunksjon inkl. turistkontor, nettside osv.

Faglig ansvar: Visit Oppdal AS

Det er Faglig ansvarlig som prioriterer hvilke tiltak som skal gjennomføres innen hvert fagfelt.

Finansieringsmodell

Bidragsytere:

  • Næringslivet i Oppdal

  • Grunneiere som selger hyttetomter

  • Oppdal kommune

Det er utarbeidet en fordelingmodell som fastsetter andelen mellom disse bidragsyterne samt bidrag for hver enkelt bedrift som deltar i ordningen. Modellen bygger på nytteverdi for hver enkelt bransje og bedrift.

Organisering

Fellesgodefinansiering var fram til 2019 ivaretatt av et løpende prosjekt i ONF. Fra 2019 overtar Fellesgoder Oppdal AS ansvaret for gjennomføringen av tjenester finansiert gjennom fellesgodefinansiering. Styret i selskapet består av:

  • Stein Mellemseter, arbeidende styreleder (onf@oppdal.com)

  • Ola Røtvei, nestleder

  • Erik Sæther, leder ONF, representant fra næringslivet

  • Bjørn Sætrom, representant fra grunneiere

  • Ordfører, representant fra Oppdal kommune

Daglig leder er Stein Mellemseter (onf@oppdal.com)

Selskapet har ansvaret for å kalle inn den avtalte kapitalen og fordele midlene til hvert enkelt fellesgodetiltak i tråd med Masterplanens intensjoner og målsetninger. Resultatene av tiltakene rapporteres årlig til bidragsyterne.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024