OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Om ONF

- Oppdal Næringsforening har ca 130 medlemsbedrifter

Oppdal Næringsforening (ONF)

er en interesseorganisasjon for næringslivet i Oppdal. Hovedoppgaven er næringspolitiske saker, men foreningen initierer og i enkelte tilfeller driver forskjellige markedsrelaterte prosjekter, ofte i samarbeid med Oppdal kommune og andre organisasjoner.

ONF er 100% eier av Visit Oppdal AS og Fellesgoder Oppdal AS.

 

Vedtektene definerer:

FORMÅL

Oppdal Næringsforening er en medlemsorganisasjon med formål å styrke og videreutvikle næringslivet i Oppdal. Foreningen er partipolitisk uavhengig, men kan ta standpunkt i faglige, nærings- og samfunnspolitiske spørsmål.

Foreningen har som hovedoppgave: – å fremme medlemmenes næringspolitiske interesser (overfor kommunen og sammen med kommunen overfor fylkeskommunale og statlige myndigheter).

 

MEDLEMSSKAP

Som medlem kan opptas alle bedrifter, næringsdrivende og organisasjoner innen Oppdal kommune. Oppdal kommune er medlem av foreningen.

Styret oppretter og avvikler Faggrupper.

 

Faggrupper og styre

ONF har pr. i dag 4 faggrupper som ledes av egne gruppestyrer:

  • Bygg og anlegg

  • Handel og service

  • Reiseliv

  • Skifernæringen

Styret i ONF består av leder, nestleder og lederne i hver faggruppe. Ordfører og rådmann i Oppdal kommune har møte- og talerett.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2023