OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Masterplan Oppdal

Oppdal - verdifulle fjellopplevelser

Masterplanen ble ferdigstilt i 2013 og har vært et meget viktig dokument for vekst og utvikling i Oppdal.

Videreutvikling av Masterplan Oppdal

I 2019 ble det iverksatt et arbeid for å videreutvikle planen. Dette arbeidet er planlagt avsluttet i 2022. En bredt sammensatt prosjektgruppe har besluttet å arbeide videre med følgende prosjekter:

1. Organisering av markedsføring, salg og booking av Oppdal som reisemål

Videreføres i to delprosjekter:

- Fritidsinnbyggeren i framtidens Oppdal

- Reisemålet Oppdals utvikling under nye rammebetingelser etter pandemien.

2. Ski, sykkel og vandring – vår historie er vår framtid

Det foreslås tre utviklingsområder:

- Sommerproduktet Oppdal

- Vinterproduktet Oppdal

- Arrangement og treningsturisme

3. Opplevelsesproduktet «Hele Oppdal»

- Kartlegging av sekundære produkter

- Produktpakking

4. Designkonkurranse, profil og visuelt uttrykk for Oppdal

Visit Oppdal AS vil være sentral i dette arbeidet.  

5. Tilrettelegging av areal for verdifulle fjellopplevelser

Videreføring av prosjektet med fokus på kommuneplanens arealdel  samt bærekraftig utvikling.

Kontakt: Stein Mellemseter

e-post: onf@oppdal.com

tlf. 970 79 041

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022