OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Masterplan Oppdal

Oppdal - verdifulle fjellopplevelser

Masterplanen ble ferdigstilt i 2013 og har vært et meget viktig dokument for vekst og utvikling i Oppdal.

Videreutvikling av Masterplan Oppdal

I 2019 ble det iverksatt et arbeid for å videreutvikle planen. En bredt sammensatt prosjektgruppe har besluttet å utarbeide en besøksstrategi for Oppdal som et grunnlag for videre arbeid med masterplanen. Besøksstrategien utarbeides i løpet av 2023.

Som grunnlag for det pågående arbeidet har Menon Economics utarbeidet en "Økonomisk analyse av reiselivet i Oppdal". Link til denne finner du øverst på siden.

Kontakt: Stein Mellemseter

e-post: onf@oppdal.com

tlf. 970 79 041

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024