OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Strategisk næringsplan

Plankontoret

v/Norunn E. Fossum

Myrveien 1

7391 Rennebu

 

Oppdal 31. oktober 2017

 

Innspill til strategisk næringsplan for Oppdal kommune

Vi viser til tilsendt oppstartsvarsel om planarbeidet samt informasjonsmøte 18. oktober i Oppdal kulturhus.

Oppdal Næringsforening er næringslivets interesseorganisasjon i Oppdal. Foreningen har 135 medlemsbedrifter som er organisert i fire faggrupper:

 • Bygg og anlegg

 • Handel og service

 • Reiseliv

 • Skifer

Hovedstyret i foreningen består av leder, nestleder samt lederne av hver faggruppe.

I tillegg til å være en næringspolitisk organisasjon har ONF løpende prosjekter som ivaretar medlemmenes interesser:

 • Masterplan for Oppdal

 • Visit Oppdal AS

 • Prosjekt fellesgodefinansiering

 • Hyttetomta Oppdal & Rennebu

 • Miljøprosjektet – et renere sentrum

 • Bygg og anlegg – kortreist håndverker

 • Sykkel og vandring i Oppdal

 • Skisporets venner

 • Fjell- og Fårikålfestivalen

ONF ser positivt på utarbeidelsen av en strategisk næringsplan for Oppdal kommune og ønsker å bidra i arbeidet. Dette gjelder ikke bare hovedstyret, men også prosjekter som f.eks. Visit Oppdal, prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu (som er eneste fellesorganisasjon for en av de viktigste næringene i Oppdal – hytteturisme).

Det er lagt ned et stort arbeid i Masterplan Oppdal. Dette er en plan for vekst og utvikling i Oppdal basert på utvikling av reisemålet Oppdal. Med reisemål menes destinasjon for både turister, hytteturister og fastboende. Næringslivet og Oppdal kommune står samlet bak planen og den må være en viktig del av en strategisk næringsplan for kommunen.

I informasjonsmøtet 18. oktober ble det presentert forskjellige planstrukturer. ONF mener en temabasert struktur er å foretrekke. Vi har følgende innspill til temaer:

 • Oppdal som reisemål (Masterplan Oppdal)

 • Regionsenter Oppdal

 • Grunderygda/Innovasjon

 • Hyttekommunen

 • Landbruksbygda

 • Distriktets handelssentrum

 • Industribygda

 • Skiferbygda

 • Arrangements-/aktivitetsbygda

ONF mener det er viktig at planen peker på konkrete, målbare målsetninger og tiltaksplaner. En målsetning kan f.eks. være utvikling i antall innbyggere og konsekvenser av denne utviklingen. Videre mener vi det er behov for revideringer av planen etter behov.

Til slutt ønsker vi å gi et innspill på at sluttføring av den grønne aksen i ideskissen Oppdal+, undergang under jernbanen for å knytte sentrum til Fritidsparken, blir tatt med i vurderingen av sentrumsutviklingen i Oppdal.

Med ønske om et godt og konstruktivt samarbeid.

 

Vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Stein Mellemseter

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2023