OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Grensejustering Rennebu - Oppdal

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Postboks 4710 Sluppen

7468 Trondheim

 

Oppdal 8. juni 2017

 

Grensejustering Rennebu-Oppdal

 Det vises til brev av 10.5.2017om høring angående grensejustering Rennebu-Oppdal.

Hovedspørsmål:

1) er kunnskapsgrunnlaget dekkende i forhold til å kunne vurdere hovedspørsmålet?

2) bør omsøkte grensejustering gjennomføres eller ikke?

Oppdal Næringsforening mener at innbyggernes ønsker må vektlegges i en slik sak. Det kommer klart fram i deres innspill at de har sterk tilknytning til Oppdal, bl.a. med et felles arbeidsmarked. Vi er av den formening at en slik grensejustering også kan styrke næringslivet i Oppdal. Med en bomstasjon mellom Ulsberg og Berkåk vil tilknytningen til Oppdal sannsynligvis bli enda sterkere.

Dette er effekter som er vanskelig å tallfeste. De økonomiske beregningene som er lagt fram i saken tar etter vår mening, kun hensyn til de negative følgene en grensejustering vil få for Rennebu kommune. Besparelser for kommunen samt samfunnsøkonomiske effekter for innbyggerne i den sørlige delen av Rennebu og Oppdal bør også tas med i vurderingen.

Oppdal Næringsforening er positiv til den foreslåtte grensejusteringen.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Stein Mellemseter

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024