OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Flomfare i Oppdal sentrum

ONF vil ha fortgang i utbedring av bro over Ålma

Trøndelag fylkeskommune

postmottak@trondelagfylke.no

                                                                                                               Oppdal 25. august 2020

Oppdal Næringsforeningen (ONF) er en næringsforening med stor oppslutning. Foreningen har pr. i dag 130 medlemsbedrifter fordelt på fire faggrupper: Bygg og anlegg, handel og service, reiseliv og skifer.

ONF er svært bekymret over konsekvensene for Oppdal sentrum, som fremkommer i NVE’s rapport om konsekvensene av flom. Som det fremgår, vil store deler av sentrum ligge under antatt flomnivå.

Oppdal er en bygd i god vekst, og det skjer mye spennende utvikling i kommunen, spesielt i sentrum. Den potensielle flommen betyr nå i praksis full stopp av nybygg og utvikling innenfor det flomutsatte området. Dette rammer eksisterende aktører, samt nyetableringer og nye prosjekter som er under planlegging. ONF kjenner i dag konkret til tre prosjekter av vesentlig størrelse som er satt på vent på grunn av situasjonen. Med konsekvensene av nåværende flomfare, må prosjekter innarbeide svært store kostnader for å ivareta avkrevd sikkerhet. Det er ingen tvil om dersom denne situasjonen blir vedvarende over lengre tid, får det sterkt negative følger for utviklingen av Oppdal-sentrum.

ONF er kjent med at det er broen over Ålma ved gamle E6/Ola Setroms vei, som er årsaken til flomfaren, slik det fremgår av NVE-rapporten. Slik vi forstår utredningene, må broa som danner denne «proppen» bygges om eller fjernes.

ONF vil derfor påpeke at det er svært viktig for eksisterende næringsliv og videre utvikling av Oppdal sentrum, at nødvendige tiltak blir iverksatt straks.

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Stein Mellemseter                                Henrik Vågen

Styreleder                                             Leder faggruppe bygg og anlegg

Kopi: Hallgeir Grøntvedt, Leder i hovedutvalg for veg.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024