OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Faggruppe Skifer

Det er Oppdal Skiferforening som representerer næringa i styret i ONF via «Faggruppe skifer».

Oppdal Skiferforening ble etablert den 06.04.1983 av skifer-/steinprodusentene i Oppdal.

FORMÅL

Foreningens formål er å ivareta skifer-/steinindustriens og medlemmenes interesser, invitere til samarbeid med henblikk på en positiv videreutvikling av skifer-/steinindustrien i Oppdal, samt å bidra aktivt for å sikre historiske og kulturelle verdier for fremtiden.

Foreningen ønsker også å være en høringsinstans for aktuelle saker som angår skifer-/steinindustrien.

Organisasjonsnummer: 919 331 704

MEDLEMMER OG STYRE

Det er i 2018 følgende 4 medlemsbedrifter i Oppdal Skiferforening:

Minera Skifer AS          http://mineraskifer.no/

Oppdal Sten AS           http://www.oppdalsten.no/

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS (eies av AF-gruppen)   http://www.palmergotheim.no/

Oppdal Naturstein AS   http://www.oppdalgneis.no/

Leder:                          Sivert H Sæteren          Minera Skifer AS

Nestleder/ kasserer:      Jon Suleng,                  PGS

Sekretær                      Odd Bakk                    Oppdal Sten AS

 1. vara til styret Arne Giskeødegård       Oppdal Naturstein

PRODUKSJON

Skiferforekomstene som utnyttes er i all hovedsak lokalisert i Drivdalen med unntak for Svahøa i Trollheimen, samt gneis på Lønset.

Det ble i 2015 foretatt et grovt anslag på volum uttak og mengde ferdigvare i 10-årsperioden 2005-2014 fra skiferbedriftene. I tillegg kommer produksjonen av gneis fra Lønset.

 • Volum uttak fra brudd: 1.620.000 m

  3

   

  eller 4.370.000 tonn.

 • Mengde ferdigvare: 2.450.000 m

  2

   

  eller 290.000 tonn.

Dette tilsvarer ca. 14.500 trailerlass, forutsatt at et gjennomsnittlig lass er 20 tonn.

PRODUKTER

I motsetning til all annen skifer og naturstein, som må sages eller klippes, har oppdalskiferen en unik egenskap. Den kan hugges/deles etter samme prinsipp som skjæring av glass, noe som medfører en rett og naturlig kant. Dette medfører at det fortsatt er mye håndverk i produksjonen.

I mange sammenhenger er det fantasien som begrenser bruk av skifer og naturstein.

De viktigste skiferproduktene er bruddheller, trappetrinn, gulvflis, belegningsstein, tråkkheller, fasadestein, pipeheller, vindusbrett (sålbenk) og murstein/-blokk i mange formater og varianter …

Gneis produseres mest til murer i forskjellige formater og varianter, fasader, trappetrinn, pipeheller, selvbærende betongelementer med gneis …

ANSATTE

Medlemsbedriftene hadde i 2016 ca. 125 ansatte i Oppdal.

I tillegg kommer alle firmaene fra Oppdal som monterer skifer og naturstein rundt om i landet.

Aktuelle yrker i medlemsbedriftene:

Produksjon

Bergsprenger, maskinfører/borer, steinfagarbeider, CNC-operatør, geolog, ingeniør, produksjonsledelse           ,

HMS, instruktør …

Administrasjon

Kontor- og administrasjonsmedarbeider, salgsmedarbeider, sekretær, regnskapsfører, økonomisjef, salgs- markedssjef, prosjektrådgivere, adm. direktør …

Verksted

Anleggsmekaniker, industrimekaniker, sveiser …

Opplæring av ansatte i produksjonen skjer for det meste internt i bedriftene, da det ikke finnes utdanningstilbud som tilfredsstiller behovet.

OMSETNING OG MARKED

Medlemsbedriftene haddde i 2016 en omsetning på ca. 125 mill., hvorav ca. 15-20 % var eksportsalg.

Innlandsmarkedet er det det absolutt viktigste, men på eksportsiden ligger det et stort potensiale. Våre produkter sliter med å konkurrere på pris, men kvalitetsmessig er de på topp. Importstein og etterligninger i keramisk flis har skjerpet konkurransen. Likevel er det mange som foretrekker kvalitet og ekte vare.

Det benyttes betydelige midler på markedsarbeid og –materiell. Betydelige ressurser benyttes også på kursing og opplæring. Det er liten eller ingen materialkunnskap hos mange av de som beskriver, monterer, beslutter eller selger våre produkter. Derfor har det i flere tiår vært arrangert kurs for nevnte grupper. I Oppdal er det imidlertid flere firma som har spesialisert seg på montering/legging av skifer og de fleste av disse er selvlærte.

AKTIVITETER

Aktiviteten i foreningen er variabel, avhengig av aktuelle saker og prosjekter. Det viktigste er at foreningen er et «verktøy» når behovet melder seg. Følgende aktiviteter kan nevnes:

 • Masterplan, Visit Oppdal og finansiering av fellesgoder. I 2016 vedtok Oppdal Skiferforening at medlemmene bidrar med kr. 1 000,- pr. årsverk (produksjonsarbeidere) i 3 år til finansiering av fellesgoder.

 • Utvikling av et skifermuseum som egen avdeling ved Oppdalsmuseet. Her er Ragnhild Skjelstad en viktig pådriver. Det skal fremheves at pensjonerte skiferarbeidere foruten å gjøre en betydningsfull innsats også har et sosialt møtested.

 • Felles arrangement på messer og utstillinger.

 • Felles levering av skifer til enkeltprosjekter.

 • Pådriver og høringsinstans for regulerings- og verneplaner.

 • Skattespørsmål

 • Samarbeid med Norsk Bergindustri.

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2022