OM ONF
HOVEDSTYRET
Faggrupper
Medlemmer
Bli medlem
Kontakt

Elbilladere Oppdal sentrum

ONF vil ha flere ladere

Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

                                                                                   Oppdal 11. juni 2021

Etablering av elbilladere på kommunal grunn

Vi viser til tilsendt forslag om etablering av elbilladere i Oppdal sentrum.

ONF har tidligere etterlyst kommunens strategi for slike etableringer da det pr. i dag er en underdekning av ladestasjoner i Oppdal. Vi er derfor meget positiv til at det nå ser ut som tilbudet utvides.

Men vi savner en overordnet strategi for etablering av elbilladere. Etter vår mening burde Oppdal kommune ha en formening om hvor mange ladestasjoner som bør etableres og ikke minst hvor disse bør etableres. Det ser ut som utviklingen baseres på innspill fra private aktører som ikke nødvendigvis tar hensyn til hvordan felles-skapet ønsker at sentrum skal utvikles.

ONF er ikke negativ til den konkrete planen for etablering av ladestasjoner ved Cirkle K. Etableringen fortrenger imidlertid parkeringsplasser. Parkeringssituasjonen i Oppdal sentrum er pr. i dag god. Men som Rambølls parkeringsutredning fra 2018 peker på: Dette vil sannsynligvis ikke være situasjonen i framtiden. Vi forventer derfor at det opparbeides tilsvarende antall parkeringsplasser på annet areal i sentrum.

Fra våre medlemmer er det også påpekt at det i Oppdal sentrum burde vært påbud om at trafoer etableres som en nedgravd type.

ONF stiller gjerne i et samarbeid med Oppdal kommune med hensyn til utvikling av tilbudet for elbilladere i Oppdal sentrum.

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

Stein Mellemseter

Styreleder

Betingelser

Personvern

Om oss

ONF Oppdal AS

Org.nr. 859 419 712

Facebook

Valg

© Oppdal Næringsforening 2024